Тиери Либaр има докторска степен в областта на информационните и комуникационни науки (Университет на Лувен), следдипломна степен по политическа и социална комуникация (Университет Paris 1), диплома от Института за политически изследвания в Париж и магистърска степен по публично право.

Той е член на Европейския икономически и социален комитет и на Съвета на директорите на френската Агенция по стандартизация (AFNOR), на Фонда AFNOR за стандартизация, както и на Института за желателно бъдеще (Institut des Futurs souhaitables). Автор е на повече от двадесет книги и на множество научни статии.

От 2008 г е професор в университета в Лувен. Бил е лектор в Института по политически науки в Париж (1999-2013г.) и преподавател в Университета на Сен Дени, в Реунион. (1999-2008г.). Преподавал е информационни и комуникационни науки в Университета Париж-IV (CELSA) за магистърска и докторска степен (1992-2008г. ). Там той координира първите лекторски курсове по комуникация в школата по „Мениджмънт, Бизнес, Администрация“ (MBA) към Университета Париж-IV (CELSA) в периода 2006-2008г. Основател е на специалността „вътрешна комуникация в организацията“ в Технологичния университет на Троа, Франция (1998-2003 г.).

От 2008 до 2013 той е председател на Лабораторията по Анализ на комуникационни системи (Lasco – в университета в Louvain-la-Neuve), както и на Научния комитет на асоциацията «Communication & Entreprise» – първата френска асоциация в сферата на комуникацията.

Той е член на редакционната колегия на списание « Комуникация и езици » (2005-2009) и на списание « Комуникационна изследвания » (от 2009 г.). Също така е член на Комитета за подбор на списание « Комуникация и организация », на Комитета за екологично наблюдение на фондация Николас Юло (Nicolas Hulot Foundation) и на Ориентационния съвет по маркетинг и устойчиво развитие на университетския център Леонардо на Винчи. След членството си в координационното звено за екологично наблюдение към министерството на околната среда (Министерство Bachelot), той е поканен за сътрудник на министъра на устойчиво развитие, Serge Lepeltier. В периода 2008-2011 е бил член, а в последствие и зам. председател, на Съвместния съвет за реклама.

Работи за известен период в Министерството на промишлеността, по-късно в комуникационна агенция, а след това като директор на комуникациите във водеща частна френска компания.