Thierry LIBAERT, is titularis van een master in publiek recht, van een diploma uitgereikt door het « Institut d’Etudes Politiques de Paris », van een « DESS » in politieke en sociale communicatie (Paris 1) en van een doctoraat in informatie en communicatie wetenschappen (Université catholique de Louvain).

Hij heeft achtereenvolgens gewerkt bij het Ministerie van Industrie, in een communicatieagentschap en vervolgens als communicatieverantwoordelijke binnen een van de voornaamste franse ondernemingen.

Hij is professor aan de Université catholique de Louvain sedert 2008 en eveneens lector aan de « Institut d’Etudes Politiques de Paris », en docent aan de « Université de Saint Denis de la Réunion ». Hij gaf onderricht in de informatie en communicatie wetenschappen aan de « Université de Paris-IV (CELSA) » in de 2de en 3de cyclus (1992-2008), waar hij de onderrichtingen in communicatie van het « MBA Paris 4-Celsa » (2006-2008) coördineerde. Hij maakte de onderrichtingen van de communicatie van organisaties aan de « Université Technologique de Troyes » (1998-2003).

Hij is lid van de « Laboratoire d’Analyse des Systèmes de Communication d’Organisation (Lasco – Université de Louvain la Neuve), van het redactiecomité van het tijdschrift « Communication & Langages » en van het comité van de ecologische vooravond van de « Fondation Nicolas Hulot ». Na zijn lidmaatschap bij de vooravondcel voor leefmilieu van het Ministerie van Ecologie (Ministerie Bachelot), werkte hij mee in het kabinet van de Minister van Leefmilieu Serge Lepeltier.

Hij is lid van de « Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité » (paritaire commissie). Hij is lid van de humanitaire vereniging « Humanvillage ». Hij publiceerde een twaalftal werken en verschillende artikels.